Visie De Purmer Oost

Landelijk wonen in De Purmer Oost

Veel mensen in de Metropoolregio Amsterdam voelen zich aangetrokken tot landelijk wonen. Vanwege de rust, ruimte en de groene omgeving. Maar ook vanwege het soort leven dat er anders is dan in de stad. Het is minder individueel en op jezelf en meer collectief en samen. Goede landelijke ontwikkelingen passen in en dragen bij aan de bestaande identiteit en structuren van het landschap. Typisch landelijke woonvormen zoals landgoederen, erven en hoven passen daarbij. Deze kenmerken zijn de inspiratiebron geweest en bij het uitwerken van deze visie worden dit de uitgangspunten.

Organische groei

De Purmer Oost is gestructureerd in rechtlijnige oost-west gerichte percelen, de zogenaamde ‘strekken’. De strekken kunnen onafhankelijk van elkaar worden ontwikkeld, in verschillende fasen.

De oude drager, de Oosterweg, vormt het eerste ontginningslint. Hierlangs liggen landelijke korrels met hun voorzijde gericht op het lint. De bebouwingskorrels worden vanuit de Oosterweg ontsloten. Op de kruispunten van de Oosterweg met een dwarsweg past een dorpskernachtige opzet zoals in de oude kruispuntdorpen van de droogmakerijen.

Als de Oosterweg als drager ‘gevuld’ is, volgt de Middentocht als nieuwe drager. Met elke strek groeit het doorgaande fietspad en de natuurzoom langs de tocht en langzaam wordt dit een nieuwe sterke polderlijn met recreatieve en ecologische waarde.

Door deze manier van gebiedsontwikkeling is het gebied te allen tijde af en kan men stoppen of doorgaan afhankelijk van de vraag naar woningen.

De Purmer Oost - Purmerend
De Purmer Oost - Purmerend
De Purmer Oost - Purmerend
De Purmer Oost - Purmerend
De Purmer Oost - Purmerend

Klimaatneutraal

Klimaatverandering heeft enorme gevolgen voor het leven op aarde. Het beperken van de CO2 uitstoot door gebruik te maken van duurzame energie is noodzakelijk voor de volgende generaties. Volledig klimaatneutraal bouwen in De Purmer past bij onze visie. We willen evenveel duurzame energie opwekken als dat er wordt gebruikt in dit gebied. Daarnaast houden we rekening met duurzaam materiaalgebruik, zoals hout met FSC-label en het beperken van fossiele grondstoffen. Op deze manier willen we bij dragen aan een duurzamere wereld.

Woongenot voor alle doelgroepen

Het wonen in het groen van De Purmer is straks voor iedereen. We willen een woongebied maken voor jong en oud, huurders en kopers. Kinderen moeten er kunnen spelen, starters vinden daar hun eerste woning, gezinnen vinden er comfort en ouderen kunnen genieten van het vele groen en recreatiemogelijkheden.

Ruimte voor eigen invulling en co-creatie

Er zijn een aantal voorbeeldkorrels ontworpen om te laten zien hoe de strekken ingevuld kunnen worden. Elke korrel bestaat uit een ensemble van volumes met woningen en (openbare) voorzieningen en vormt een afgerond geheel, een mini-ontwikkeling die apart gerealiseerd kan worden. Een totaalplan dat alsmaar actualisatie en aanpassing behoeft is niet nodig, zelfs niet per strek. In de tijd kunnen de korrelstempels worden aangepast naar voortschrijdend inzicht. Zo worden ze elke keer op maat gevuld met een naar markt en omstandigheden optimale verdeling van woningtypen, kavelmaten en buitenruimten. Hier kunnen bij uitstek ook toekomstige bewoners hun invloed laten gelden. Onder andere co-creatie door middel van (collectief) particulier opdrachtgeverschap en andere manieren van betrokkenheid maken het woonlandschap straks alleen maar rijker en betekenisvoller.


Voor vragen, opmerkingen of suggesties kunt u contact opnemen met

 info@depurmer.nl

Ik heb belangstelling  Ik heb belangstelling


Voor vragen, opmerkingen of suggesties kunt u contact opnemen met

 info@depurmer.nl

Ligging van het project