Stappenplan

Het gebied De Purmer Oost is nu nog bestemd voor landbouw. Om woningbouw mogelijk te maken moeten er een aantal stappen doorlopen worden:

  1. Instemming krijgen van de Provincie voor woningbouw op deze plek;
  2. Vervolgens samen met de gemeenten (Purmerend, Waterland en Edam/Volendam) het bestemmingsplan vaststellen.

Dit proces vraagt tijd, waarschijnlijk een aantal jaar.

Ladder van duurzame verstedelijking

Ladder van duurzame verstedelijking

Om als buitengebied in aanmerking te komen voor woningbouw moet aan een aantal criteria worden voldaan. De Ladder van Duurzame Verstedelijking moet worden doorlopen. Het huidige ruimtelijke ordeningsbeleid is namelijk gericht op het zoveel mogelijk binnenstedelijk bouwen, en terecht. We hebben echter een aantal goede argumenten waarom woningbouw op deze plek gewenst is.

De ladder bestaat uit drie treden:

Ladder van duurzame verstedelijking

Uit diverse onderzoeken blijkt dat er sprake is van een woningtekort in de provincie Noord Holland, en met name in de Metropoolregio Amsterdam. Er is behoefte aan circa 240.000 woningen in de regio en voor slechts een deel daarvan zijn plannen. De binnenstedelijke plannen raken op en de plannen die er nog liggen kennen vele belemmeringen waardoor ze niet op middellange termijn tot ontwikkeling kunnen komen. Er is dus een groot tekort aan bouwmogelijkheden.


Voor vragen, opmerkingen of suggesties kunt u contact opnemen met

 info@depurmer.nl

Ik heb belangstelling  Ik heb belangstelling


Voor vragen, opmerkingen of suggesties kunt u contact opnemen met

 info@depurmer.nl

Ligging van het project