Wonen in De Purmer Oost

Ooit waren er ideeën Purmerend uit te breiden met grote (Vinex)woonwijken in het oostelijk deel van De Purmer. In een plan werden zelfs 40.000 woningen voorgesteld in een opnieuw onderwater gezet deel van droogmakerij. De overheden en bewoners voelden hier uiteindelijk niets voor. Te groot, te massaal, te stedelijk en te standaard. Alternatieve versies zijn er nooit gekomen. Tot nu toe!

Bijdragen aan de woningnood

De woningvraag binnen de metropoolregio Amsterdam is sterk aangetrokken! Er wordt weer gezocht naar ruimte om te wonen. Het lukt niet altijd om dit binnenstedelijk op te lossen. Kijken naar woningbouw buiten het stedelijke weefsel is niet alleen een kwantitatieve noodzaak, maar ook een kwalitatieve noodzaak. Steeds meer mensen zoeken naar een plek dichtbij de stad, maar vooral ook waar je landelijk en tussen het groen kunt wonen. Een plek waar je de ruimte en vrijheid hebt; voor jong en oud, huurders en kopers.

De Purmer Oost biedt mogelijkheden

De Purmer Oost is zo’n plek. Hier is ruimte voor een 'gebiedsontwikkeling' van landelijke woningbouw, waar landschap, recreatie en natuur een belangrijke rol spelen. Een weids woonlandschap dat bijdraagt aan stad en land, zowel ruimtelijk als sociaal. Waar je samen iets deelt en waar duurzaam wonen centraal staat. Verder heeft nader onderzoek door de Provincie Noord-Holland uitgewezen dat er geen belemmeringen gelden voor het gebied De Purmer Oost.

Onze Visie

  • Landelijk wonen in een weids woonlandschap met veel groen
  • Organische groei van het woongebied
  • Klimaatneutraliteit en respect voor het huidige natuurlandschap
  • Woongenot voor alle doelgroepen; van jong tot oud, huurders en kopers
  • Ruimte voor eigen invulling en co-creatie

Meer informatie over onze visie

Contact


Voor vragen, opmerkingen of suggesties kunt u contact opnemen met

 info@depurmer.nl

Ik heb belangstelling  Ik heb belangstelling


Voor vragen, opmerkingen of suggesties kunt u contact opnemen met

 info@depurmer.nl

Ligging van het project